Wspólnota Mieszkaniowa Siostrzana 9-17a we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na malowanie klatek schodowych.
Szczegóły zapytania oraz przedmiar robót w załączeniu. Oferty prosimy składać na załączonym druku.
Na zgłoszenia czekamy do 18.05.2018r.

Przedmiar Siostrzana