Wspólnota Mieszkaniowa Siostrzana 2-8 we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu tarasu ostatniej kondygnacji wraz z częściowym remontem elewacji. Szczegóły zadania remontowego Państwo w zapytaniu ofertowym, które znajduje się w załączniku.
Zapraszamy do składania ofert do dnia 25.05.2018r.