Wpólnota Mieszkaniowa Osobowicka 25 ogłasza konkurs ofert na remont schodów. Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.
Prosimy o przesyłanie ofert na załączonym druku.