Wspólnota Mieszkaniowa Elementarzowa 12 ogłasza konkurs ofert na malowanie klatki.
Szczegóły zapytania oraz przedmiar robót w załączeniu.
Oferty należy składać na załączonym druku do 08.05.2018