Gdy developer oddaje do użytku nowe osiedle i do mieszkań zaczynają wprowadzać się lokatorzy, nadchodzi czas na zawiązanie się Wspólnoty Mieszkaniowej. Jest ona odpowiedzialna m.in. za zarządzanie nieruchomościami, obsługę finansowo-księgową mieszkańców i obsługę techniczną lokali. Nowoczesne Wspólnoty coraz częściej zlecają te obowiązki wyspecjalizowanym firmom, zajmującym się od lat administrowaniem nieruchomościami. Czym dokładnie one się zajmują?

Zarządzanie nieruchomościami

Firma zarządzająca nieruchomościami zajmuje się między innymi opracowywaniem wzorów uchwał i innych aktów i wprowadzaniem ich w życie. Do obowiązków należy też organizowanie i obsługa zebrań Wspólnoty, oraz prowadzenie zestawień dotyczących właścicieli lokali i ich udziałów. Zarządca wyszukuje podwykonawców świadczących usługi dla Wspólnoty, kontroluje utrzymanie czystości i negocjuje warunki dostaw mediów. Zajmuje się także nieruchomościami od strony prawnej – windykuje należności, reprezentuje Wspólnotę i jej doradza.

Obsługa finansowa

Obsługa finansowa zaczyna się od otwarcia rachunku Wspólnoty i prowadzenia jej księgowości. Zarządca przygotowuje roczne plany gospodarcze, budżety, sprawozdania i rozliczenia dla poszczególnych członków wspólnoty. Zajmuje się też oszczędnościami Wspólnoty, czy pozyskiwaniem zasobów pieniężnych z tytułu ekspozycji nośników reklamowych. Zarządca kontroluje rozliczenia z dostawcami mediów i terminowość wszystkich opłat.

Obsługa techniczna

Profesjonalna firma zarządzająca nieruchomościami jest też odpowiedzialna za takie aspekty jak prowadzenie książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej nieruchomości, czy organizację przeglądów. Przyjmuje zgłoszenia konserwacyjne, sprawdza liczniki, usuwa awarie i nadzoruje firmy remontowe. Zarządca zajmuje się także kwestiami ubezpieczenia nieruchomości i reprezentuje Wspólnotę Mieszkaniową przy likwidacji szkód.