Oferta dla Deweloperów

Profesjonalne przejęcie zarządzania nowymi nieruchomościami

ilustracja nieruchomości
Rozumiemy potrzeby naszych klientów

Dzięki doświadczeniu budowanemu od ponad 10 lat jesteśmy w stanie zaoferować profesjonalne przejęcie zarządzania nowymi nieruchomościami. Posiadamy  wiedzę  na temat oczekiwań tworzących się wspólnot mieszkaniowych oraz zarządzania nieruchomością w początkowym okresie jej funkcjonowania. Zdajemy sobie sprawę z wyzwania przed jakim stają deweloperzy w momencie rozpoczęcia procedury przekazywania mieszkań.

Profesjonalna kadra pracowników do pełnej dyspozycji

Nasz wykwalifikowany zespół posiada doświadczenie w budowaniu relacji na zasadach partnerskich z zachowaniem równowagi i dbałości o interes obu stron. Wszystkie działania podejmowane są z rozwagą i przemyśleniem poprzez perspektywiczne kreowanie przychodów z nieruchomości i racjonalne koszty utrzymania.

dev_3
Hand pressing modern laptop with mobile app icons and symbols comming out
Sprawne funkcjonowanie dzięki wdrażanym innowacjom

Do każdej nieruchomości przydzielamy wykwalifikowanego administratora, którego zadaniem jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie obiektu oraz realizowanie i organizowanie wszelkich czynności mających na celu racjonalne i sprawne funkcjonowanie nieruchomości. Dodatkowym atutem naszej firmy jest wdrażanie nowoczesnych platform zarządzania oraz internetowego panelu obsługi mieszkańca dostępnego również na urządzeniach mobilnych.

Zakres naszych usług obejmuje

Doradztwo prawne

 • doradztwo w zakresie kształtowania stosunków własnościowych oraz wyodrębnienia lokali
 • doradztwo w zakresie obliczania udziałów w nieruchomości
 • porady prawne dotyczące niezbędnych uregulowań formalnych dotyczących obowiązków inwestora
 • profesjonalne doradztwo w okresie gwarancji i rękojmi

Protokolarne przejęcie nieruchomości i dokumentacji administracyjnej, dokumentacji budowlanej i powykonawczej

Analizę i weryfikację stanu faktycznego nieruchomości

Obsługa administracyjna nieruchomości

 • pełnienie funkcji komunikacyjnej między deweloperem a mieszkańcami nieruchomości
 • administrowanie nieruchomością w okresie deweloperskim od przekazania lokalu pierwszemu użytkownikowi do podpisania pierwszego aktu i powstania wspólnoty
 • organizacja struktury formalnoprawnej wspólnoty mieszkaniowej (statut, regulamin porządku, regulamin parkingu, itd..)
 • rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej po wyodrębnieniu pierwszego lokalu (NIP, REGON)
 • założenie konta bankowego
 • zawieranie umów oraz podejmowanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej
 • podpisywanie i negocjacja umów o dostawę mediów: prądu, wody, gazu, ciepła oraz składanie deklaracji śmieciowych w imieniu całej wspólnoty
 • analiza kosztów utrzymania nieruchomości i podejmowanie racjonalnych działań mających na celu optymalizację kosztów
 • profesjonalne zarządzanie nowopowstałą wspólnotą

Obsługa finansowo – księgowa nieruchomości

 • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości
 • rozliczanie pobranych zaliczek na koszty wspólne nieruchomości, zaliczek na fundusz remontowy i modernizację obiektu
 • przygotowanie planów gospodarczych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • analiza terminowości opłacania należności
 • prowadzenie windykacji należności

Audyt techniczny nieruchomości oraz szybkie wdrażanie racjonalnych i optymalnych rozwiązań

Do współpracy z każdym deweloperem podchodzimy indywidualnie a zakres usług jest dostosowywany w zależności od potrzeb i oczekiwań.