Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Indywidualne i elastyczne podejście do każdej Wspólnoty Mieszkaniowej

network community
Rozumiemy potrzeby naszych klientów

Zarządzanie nieruchomościami jest dla naszej firmy połączeniem wieloletniego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy, co pozwala na dostosowanie świadczonych przez nas usług do indywidualnych potrzeb każdej wspólnoty mieszkaniowej. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania, administrowania i obsługi technicznej wspólnot mieszkaniowych.

W skład naszych obowiązków wchodzi

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości
 • opracowanie wzorów uchwał oraz innych aktów (regulaminy, statuty) oraz ich realizacja
 • organizowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenie i aktualizacja zestawień dotyczących właścicieli lokali i ich udziałów
 • kontrola prac porządkowych i utrzymywanie czystości w częściach wspólnych
 • wyszukiwanie firm świadczących wszystkie usługi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
 • przygotowanie dokumentacji i procedury przetargowej na wykonywanie robót remontowych
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami
 • zawieranie umów i negocjowanie warunków z dostawcami mediów tj. wody, ciepła, prądu, gazu

Obsługa prawna

 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed organami państwowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • windykacja należności
 • doradztwo prawne

Obsługa finansowo-księgowa

 • otwarcie i obsługa rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych (wersja internetowa)
 • uruchomienie dostępu mobilnego oraz podglądu kartoteki mieszkańca poprzez zalogowanie się do systemu
 • przygotowanie rocznego planu gospodarczego (planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej)
 • przygotowanie budżetu i sprawozdań finansowych
 • rozliczanie poszczególnych członków wspólnoty z kosztów utrzymania nieruchomości
 • sporządzanie i składnie wszystkich obowiązujących deklaracji
 • aktywne zarządzanie finansami (tj. zakładanie lokat, kont oszczędnościowych)
 • współpraca z agencjami reklamowymi w celu uzyskania dodatkowych zasobów pieniężnych z tytułu ekspozycji nośników reklamowych
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z dostawcami mediów
 • kontrola nad terminowością wszystkich należnych opłat

Obsługa techniczna

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • nadzór i organizacja okresowych przeglądów nieruchomości
 • organizacja usług kominiarskich
 • prowadzenie bieżących zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji
 • odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych
 • zapewnienie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywanymi pracami ogólnobudowlanymi

Obsługa ubezpieczeniowa

 • ubezpieczenie nieruchomości
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przy likwidacji szkód

Oferta skierowana do Wspólnot Mieszkaniowych opiera się o zrozumienie klienta oraz uczciwość w działaniu